Формирование положительного образа действительности в новостных текстах (на материалах сообщений информационных агентств)

Łada Owczynnikowa , Joanna Mampe

Abstract

The article is devoted to the perception of the world formed by the news reports of news agencies RIA Novosti and TASS — recognized leaders in Russia and abroad by the number of citations. Certain content elements are stressed, which reflects a stable value system. A conclusion is drawn that the analyzed news reports tend to model a positive image of the world, at the same time reflecting all the contradictions and challenges of the contemporary life.
Author Łada Owczynnikowa
Łada Owczynnikowa,,
-
, Joanna Mampe (FL / IESP)
Joanna Mampe,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsKształtowanie pozytywnego obrazu rzeczywistości w tekstach (na podstawie wiadomości agencji informacyjnych)
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol40
No4
Pages28-41
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest percepcji rzeczywistości tworzonej przez doniesienia prasowe uznanych i cytowanych w Rosji i za granicą agencji informacyjnych RIA Novosti i TASS. Wiadomości są rozpatrywane pod kątem akcentowania wybranych elementów odzwierciedlających pewien stabilny system wartości. Na podstawie analizy autorki stawiają tezę, że w wiadomościach agencji informacyjnych RIA Novosti i TASS kreowany jest pozytywny obraz świata, przy jednoczesnym odzwierciedleniu w nim wszystkich sprzeczności i wyzwań naszych czasów.
URL http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7339/5524
Languageru rosyjski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 01-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 01-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back