Społeczna odpowiedzialność konsumenta produktów żywnościowych

Ewa Malinowska , Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Abstract

The socially responsible consumer takes into account during purchasing decisions the following CSR factors; economic, ecological and social. In case of food purchase the elements that create quality and food safety are also important. The aim of this paper was to determine the validity of factors affecting purchasing decisions of food consumers by looking through the prism of socially responsible consumer. The results of the research showed high significance of quality factors (taste, health safety, durability, reliability of product information), environmental (the possibility of using the entire product, ecological functions of the packaging), and prices, taken into account by socially responsible consumer of food products. This is a very important information for enterprises so they could increase their expenditures in maintaining appropriate parameters of these factors.
Author Ewa Malinowska (FM/DBE/QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Małgorzata Szymańska-Brałkowska (FM/DBE/QEMU)
Małgorzata Szymańska-Brałkowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsSocial responsibility of the consumer of food products
Pages167-176
Publication size in sheets0.50
Book Mazur-Wierzbicka Ewa, Janczewska Danuta (eds.): Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Studia i Monografie, no. 103, 2019, Społeczna Akademia Nauk, ISBN 978-83-64971-78-5, 352 p.
Keywords in EnglishCSR, consumer, food product, quality, food safety
Abstract in PolishSpołecznie odpowiedzialny konsument podczas decyzji zakupowych bierze pod uwagę czynniki koncepcji CSR, tj: ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. W przypadku zakupu żywności istotne są także elementy tworzące jakość i bezpieczeństwo żywności. Celem pracy było określenia ważności czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów produktów spożywczych patrząc przez pryzmat działań społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Wyniki badań ukazały wysoką istotność czynników jakościowych (smak, bezpieczeństwo zdrowotne, trwałość, rzetelność informacji o produkcie), środowiskowych (możliwość pełnego wykorzystania produktu, funkcje ekologiczne opakowania) oraz ceny, branych pod uwagę przez społecznie odpowiedzialnego konsumenta produktów żywnościowych. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorstw, aby w swoich działaniach zwiększyły nakłady na utrzymania odpowiednich parametrów tych czynników.
URL monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/SiM-103.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?