Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa

Jarosław Warylewski

Abstract

n/a
Author Jarosław Warylewski (FLA / DMCLC)
Jarosław Warylewski,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Other language title versionsSelected problems of the criminal justice in Poland to the cultural diversity of society
Journal seriesStudia Iuridica Toruniensia, ISSN 1689-5258, (B 5 pkt)
Issue year2014
Vol15
Pages195-209
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmultikulturowość, wielokulturowość, prawo karne, mniejszości religijne, mniejszości etniczne, cultural defence, ubój rytualny, hidżab, nikab, burka, czador, dyskryminacja
Keywords in Englishmulticulturalism, criminal law, religious minorities, ethnic minorities, cultural defence, ritual slaughter, hijab, niqab, burqa, chador, discrimination
DOIDOI:10.12775/SIT.2014.033
URL http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/5451/5082
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-08-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-08-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back