Debt and deficit growth rate reporting for Post-Communist European Union Member States

Andrzej Paczoski , Solomon T. Abebe , Giuseppe T. Cirella

Abstract

A focalized analysis and reporting on the problems of general government debt (GGD) and government deficit (GD) and their influencing factors on economic growth rate tell the story of positive, neutral, and negative economies. Research was conducted over a nineteen-year period between 2000 and 2018 on all eleven post-communist European Union Member States (MS). MSs are divided in to three regional blocks: (1) the Baltic countries, (2) Central and Eastern European countries, and (3) the Balkan countries. Reviewed literature examined different types of GGD and GD with denoted influence on each MS’s economy and government. GGD and GD increase as a result of State intervention by reacting to economic fluctuations needed in creating redistributive-related fiscal policy. A breakdown of the problems of fiscal policy is explained. Datasets were compiled and systematically analyzed using Eurostat indicators. European regulatory benchmarking was used for GGD and GD as a percentage of gross domestic product. Results were divided at the regional group level. Comparative tax systems based on total general government revenue as well as total tax and contribution rate were evaluated. Histo-geographical research was considered and a comparative examination of GGD, GD and growth rate illustrated. In terms of GGD, GD, and growth rate, the Baltic countries were best situated, while all other countries were generally stable-with the exception of Hungary, Croatia, and Slovenia. In all, negative or stagnant periods revealed a general positive trend throughout the study with the exception of the world financial crisis of 2008, in which a deteriorative impact on growth rate was evident in all MS-especially from 2009. In the latter years, MSs' economic promise signals a high potential for renewed public finance and stability initiatives.
Author Andrzej Paczoski (FE/DEP)
Andrzej Paczoski,,
- Department od Economic Policy
, Solomon T. Abebe
Solomon T. Abebe,,
-
, Giuseppe T. Cirella (FE/ChTE)
Giuseppe T. Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
Pages137-153
Publication size in sheets0.70
Book Cirella Giuseppe T., Goncharuk Anatoliy G., Lo Storto Corrado, Russo Alessio: Exploring social sustainability and economic practices: selected articles published by MDPI, 2020, MDPI, ISBN 978-3-03928-554-9, [978-3-03928-555-6], 162 p., DOI:10.3390/books978-3-03928-555-6
Referenced article (e.g. original article) Paczoski Andrzej, Abebe Solomon T., Cirella Giuseppe : Debt and deficit growth rate reporting for Post-Communist European Union Member States, in: Social Sciences, vol. 8, no. 6, 2019, pp. 1-17, Article number:173, DOI:10.3390/socsci8060173
Keywords in Polishdług publiczny, deficyt budżetowy, wzrost gospodarczy, państwa postkomunistyczne UE
Keywords in Englishgeneral government debt, government deficit, economic growth rate, post-communist EU countries
ASJC Classification3300 General Social Sciences
Abstract in PolishW pracy skoncentrowano się na analizie problemów związanych z długiem publicznym (GGD)i deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych (GD) oraz ich wpływem na tempo wzrostu gospodarczego. Badania obejmowały okres dziewiętnastu lat (2000 - 2018) obejmując jedenaście postkomunistycznych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Grupę państw postkomunistycznych podzielono na trzy bloki regionalne: (1) kraje bałtyckie, (2) Europa Środkowa i Wschodnia kraje i (3) kraje bałkańskie. W przeglądzie literatury poddano charakterystyce różne rodzaje GGD i GD z weryfikacja wpływu tych czynników na gospodarkę każdego państwa członkowskiego. Wzrastające wskaźniki GGD i GD są zwykle wynikiem interwencji państwa poprzez reagowanie na fluktuacje gospodarcze. Jest to związek z funkcją redystrybucyjną polityki fiskalnej. Zestawy danych zostały skompilowane i systematycznie poddane analizie przy wykorzystaniu danych Eurostatu. Przeprowadzono analizę porównawczą regulacji UE wobec rekomendowanych wielkości GGD i GD jako procent PKB. Wyniki rozdzielono na poszczególne grupy. Porównano systemy podatkowe opierając się na całkowitych dochodach sektora instytucji rządowych i samorządowych, oraz oceniono łączną stawkę podatku i składkę ubezpieczeń społecznych. Przedstawiono na rysunkach badanie porównawcze GGD, GD i tempa wzrostu w krajach postkomunistycznych UE. Pod względem GGD, GD i wzrostu gospodarczego najlepsze wyniki miały kraje bałtyckie, podczas gdy inne kraje dysponowały stabilnymi wynikami (GGD, GD, wzrost gospodarczy) - z wyjątkiem Węgier, Chorwacji i Słowenii. W badanym okresie stwierdzono pozytywny trend analizowanych wskaźników poza sytuacją oddziaływania światowego kryzysu finansowego z 2008 roku, w którym spadło tempo wzrostu gospodarczego. Szczególnie zła sytuacja gospodarcza była w 2009 roku. W ostatnich latach poddanych badaniom dostrzegana jest możliwość poprawienia sytuacji w finansach publicznych państw postkomunistycznych.
URL https://www.mdpi.com/books/pdfview/selection/2221
Languageen angielski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
UwagiRozdział jest reprintem artykułu
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?