Przeciwdziałanie bezdomności w orzeczecznictwie organów kontroli międzynarodowej na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Fazia Ali przeciwko Wlk. Brytanii

Katarzyna Łasak

Abstract

n/a
Autor Katarzyna Łasak (WPiA / KPMP)
Katarzyna Łasak
- Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Paginacja75-100
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.16
Książka Lipowicz Irena (red.): Bezdomność: problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, 2016, Fundacja Didactics, ISBN 978-83-945193-0-8, 176 s.
Słowa kluczowe w języku angielskimhomelessness, right to housing, welfare benefits, judicial review
URL https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10621
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?