Samoregulacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw w regulacyjno-deregulacyjnych uwarunkowanich funkcjonowania systemów gospodarczych

Andrzej Letkiewicz

Abstract

Both positive and negative economic events in economic systems accumulate slowly, thus forcing the enterprises to self-regulate in order to fulfill the aimed result - stability and repetition of goal accomplishment (which in case of economic-financial system goes down to profit in the short term and efficient use of capital in the long term). The self regulation activity of the enterprise has to be based on the directions of regulatory vector, thus placing the enterprise in regulatory-deregulatory conditions of the market and the central administration. Therefore, on the one hand the nation-based regulatory dimension forces the enterprises to fulfill social goals, which generate costs and reduce profit, while on the other hand the market-based regulatory dimension forces them to reach a minimal acceptable degree of capital engagement, thus setting the perimeters of self-regulation.
Author Andrzej Letkiewicz (FE / DEMTC)
Andrzej Letkiewicz,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
Other language title versionsEconomic and financial self-regulation of enterprises in the regulatory-deregulatory functional conditions of economic systems
Journal seriesPrzedsiębiorstwo & Finanse, ISSN 2084-1361, (B 8 pkt)
Issue year2016
No1
Pages5-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishself-regilation, deregulation, economic and financial regulation
Abstract in PolishNegatywne i pozytywne zjawiska gospodarcze w systemach gospodarczych i gospodarują-cych akumulują się powoli, zmuszając przedsiębiorstwa do samoregulacji, która aby spowodo-wała zamierzony rezultat – stałość, powtarzalność realizacji celu (w przypadku systemu ekono-miczno-finansowego sprowadzającego się w krótkim okresie do zysku, natomiast długim okresie do efektywności użycia kapitału) – musi identyfikować i uwzględniać kierunki wektorów regulacji, umiejscawiając podmiot w regulacyjno-deregulacyjnych warunkach pochodzących z centrum i rynku. Z jednej strony zatem wymiar regulacji pochodzącej z państwa narzuca przedsiębior-stwom realizację celów społecznych, generujących koszty, a więc obniżających poziom zysku, a z drugiej natomiast regulacyjny wymiar rynku wyznacza minimalny akceptowalny poziom zaangażowania kapitału wyznaczając granice procesu samoregulacji.
URL http://www.pif.wsfiz.edu.pl/images/2016_1_2_3_4/2016_1/nr%20112Letkiewicz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?