Analiza zmian wybranych elementów struktury krajobrazu wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego w pierwszej dekadzie XXI w. jako efekt suburbanizacji

Barbara Korwel-Lejkowska

Abstract

n/a
Author Barbara Korwel-Lejkowska (FOG / IG / DPGEM)
Barbara Korwel-Lejkowska,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsAnalysis of changes in selected elements of landscape structure in eastern part of Kashubian Lakeland during first decade of XXI century as a result of suburbanization
Journal seriesProblemy Ekologii Krajobrazu, ISSN 1899-3850, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol41
Pages107-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishużytkowanie terenu, zagrożenia krajobrazu, suburbanizacja, Gdański obszar metropolitalny
Keywords in Englishland use, landscape threats, urban sprawl, Gdańsk metropolitan area
URL http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000227
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back