Zdarzenia po dacie bilansowej - przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Grzegorz Bucior , Karolina Gościniak

Abstract

Purpose – The purpose of the article is to present the scope and method of accounting for economic events that occur after the balance sheet date and have an impact on the values presented in the balance sheet and profit and loss account. Design/methodology/approach – Critical analysis of the literature review, focused group interview, the study of source documents. Findings – The example presented in the article how to include in the balance of the company the effects of the redemption procedure for its shares by reducing the share capital for remuneration indicates potential problems with the proper presentation of events related to this procedure in a situation where these events occur after the balance sheet date.
Author Grzegorz Bucior (FM/DA/MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
, Karolina Gościniak (FM/DA/FAU)
Karolina Gościniak,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsPost-balance sheet events - an example of the redemption of shares in limited company
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 (94)
Pages11-21
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishzdarzenia po dacie bilansowej, memoriał, współmierność, umorzenie udziałów w spółce
Keywords in Englishpost-balance sheet events, accrual principle, matching principle, redemption of shares
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i sposobu ujmowania zdarzeń gospodarczych, które występują po dniu bilansowym, a mają wpływ na wartości prezentowane w bilansie i w rachunku zysków i strat. Metodologia badania – Przegląd piśmiennictwa, zogniskowany wywiad grupowy, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – Przedstawiony w artykule przykład sposobu ujęcia w bilansie spółki skutków procedury umorzenia jej udziałów w drodze zmniejszenia kapitału zakładowego za wynagrodzeniem wskazuje na potencjalne problemy z właściwą prezentacją zdarzeń związanych z tą procedurą w sytuacji, gdy zdarzenia te występują po momencie bilansowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-01
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12763.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?