Jakość i jej rola w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego na przykładzie Gdyni

Aleksander Jagiełło

Abstract

The municipal transport is an important component of the transport systemin cities. The quality of public transport affects the demand and the number ofusers and has a large impact both on urban and social development. To make publictransport services more attractive and thereby reduce the private car use, publictransport companies should do whatever they can to guarantee a high quality of theprovided services. The first part of publication focuses on the role that quality playsin the demand for public transport. In the second part of this article the author showshow the rating of public transport determines the choice of means of transportation.The last part presents the main reasons why inhabitants of Gdynia choose to travel byprivate car rather than public transport. The results are presented in a descriptive andgraphic form.
Author Aleksander Jagiełło (FE / DTM)
Aleksander Jagiełło,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsQuality and the impact of quality on the demand for public transport basing on Gdynia
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages79-88
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishWielkość popytu na każdą usługę, również na usługę transportu miejskiego, jest nierozłącznie związana z jej rzeczywistą jakością, a także jakością postrzeganą zarówno przez osoby będące, jak i niebędące pasażerami tego rodzaju transportu. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie wpływu jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni na wielkość popytu zgłaszanego przez użytkowników. Jakość świadczonych usług jest głównym instrumentem marketingowym zarządzanym bezpośrednio przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni, mającym wpływ na wybór rodzaju transportu przez obecnych oraz potencjalnych konsumentów. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie jakości w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego. W drugiej części za determinantę wyboru sposobu realizacji podróży przyjęto oceny transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. W trzeciej części przedstawiono główne powody rezygnowania z podróżowania transportem zbiorowym przez mieszkańców Gdyni i preferowania samochodów osobowych.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?