Sposoby radzenia sobie ze stresem i umiejscowienie poczucia kontroli u ofiar cyberprzemocy

Marcin Szulc

Abstract

Introduction: Many health issues are connected with experiencing chronic stress. One of its sources can be cyberbullying, which appeared with the emergence of new media and the growing significance of digital social life. Research and observations indicate that bullying can seriously affect people’s lives and can be a factor inducing suicidal thoughts. From the health point of view, it is important how a young person deals with the bullyingrelated stress and where their locus of control is. The main aim of the research was to ascertain how cybervictims deal with bullying-related stress. Materials and methods: A group of 30 students were identified by school teachers from 3 junior high schools in the Pomeranian region in Poland as victims of cyberbullying. The control group consisted of 30 students, also from junior high schools. They were asked to fill in a Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and KBPK – Questionnaire for Locus of Control Study. Results: Cyberbullying victims differed significantly from the control group in their styles of coping with stress and in their locus of control. Conclusion: The results confirmed the belief that bullied students often chose a stress management style focused on emotions. Their external locus of control made it difficult for them to find effective help and reinforced the sense of no impact on events.
Author Marcin Szulc (FSS / IPsych / DPPFP)
Marcin Szulc,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Other language title versionsCoping with stress and locus of control in cybervictims
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol64
No3
Pages127-133
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishradzenie sobie ze stresem, poczucie umiejscowienia kontroli, cyberprzemoc, cyberofiary
Keywords in Englishstress coping, locus of control, cyberbullying, cybervictims
Abstract in PolishWstęp: Wiele problemów zdrowotnych wiąże się z doświadczaniem przewlekłego stresu. Jednym z czynników zagrażających optymalnemu funkcjonowaniu człowieka i jego zdrowiu jest cyberprzemoc, która pojawiła się wraz z powstaniem nowych mediów. Wzrost tzw. zachowań przemocowych w internecie jest konsekwencją intensyfikacji cyfrowego życia towarzyskiego. Badania i obserwacje wskazują, że przemoc rówieśnicza (bullying) dezorganizuje życie i jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia myśli i prób samobójczych. Z punktu widzenia zdrowia i pozytywnego rozwoju istotny jest sposób, w jaki człowiek radzi sobie ze stresem oraz umiejscawia poczucie kontroli nad zdarzeniami. Według Kofty ważnym elementem w radzeniu sobie z trudną sytuacją jest poczucie bezpieczeństwa. Celem badania było ustalenie, w jaki sposób radzą sobie ze stresem i jaki poziom poczucia umiejscowienia kontroli przejawiają ofiary cyberprzemocy. Materiały i metody: Korzystając z Kwestionariusza Radzenia Sobie ze Stresem (CISS) oraz Kwestionariusza Badania Poczucia Kontroli (KBPK), zbadano grupę 30 osób zidentyfikowanych przez pedagogów szkolnych z 3 gimnazjów w obrębie województwa pomorskiego jako ofiary cyberprzemocy oraz 30 osób z grupy kontrolnej, również uczniów gimnazjów. Wyniki: Ofiary cyberprzemocy różnią się istotnie w zakresie stylów radzenia sobie ze stresem i umiejscowienia poczucia kontroli od osób z grupy kontrolnej. Wnioski: Osoby z grupy kryterialnej najczęściej wybierają styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach i cechują się zewnętrznym nasileniem poczucia kontroli, co utrudnia poszukiwanie skutecznej pomocy oraz utwierdza je w poczuciu braku wpływu na wydarzenia.
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/449/350
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back