"Trzy garście solidów". Marek Diakon o darowiznach dworu konstantynopolitańskiego dla palestyńskich biskupstw

Ireneusz Milewski

Abstract

W tekście przeanalizowano relacje Marka Diakona dotyczące darowizn dworu konstantynopolitańskiego (cesarzowej Eudoksji i cesarza Arkadiusza) dla palestyńskich biskupstw w pierwszych latach V wieku. W „Vita Porphyrii episcopi gazenzis” wspomina się zarówno o przekazanych wówczas sumach pieniężnych, jak również o nadaniu dla Kościołów w Palestynie bliżej nieokreślonych, zapewne jednak fiskalnych przywilejów. Niewykluczone jednak, że passus dotyczący tej ostatniej kwestii jest interpolacją wprowadzoną do „Żywota” w połowie VI wieku (swym brzmieniem przypomina on fragment jednej z nowel Justyniana Wielkiego). Choć wysokość wspomnianych w tekście sum pieniężnych, jakimi rzekomo obdarowano palestyńskie biskupstwa, zdaje się wątpliwa (okrągłe sumy stanowiące wielokrotność powtarzających się cyfr i liczb, a mianowicie 3 oraz 10), to jednak nie ma potrzeby kwestionowania samych darowizn. Innymi słowy, analizowana relacja mimo pewnego braku precyzji oraz topicznych stwierdzeń stanowi wartościowe źródło poznania historycznego.
Author Ireneusz Milewski (FH / IH)
Ireneusz Milewski,,
- Institute of History
Other language title versions"Three handfuls of gold solidi". Mark the Deacon on endowments of Constantinopolitan court to Palestinian bishoprics
Journal seriesKlio. Czasopismo poswięcone dziejom Polski i powszechnym, ISSN 1643-8191, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol43
No4
Pages3-21
Publication size in sheets1
Keywords in Polishdwór konstantynopolitański, cesarzowa Eudoksja, cesarz Arkadiusz, gospodarka późnorzymska, złoto i pieniądz, hagiografia wczesnobizantyjska
Keywords in EnglishConstantinopolitan court, empress Eudoxia, emperor Arcadius, late roman economy, gold and money, early Byzantine hagiography
DOIDOI:10.12775/KLIO.2017.042
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/issue/download/1364/169
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?