Mir bez mudrosti

Adam Karpiński

Abstract

n/a
Author Adam Karpiński (FSS / IPSJ)
Adam Karpiński,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsA world without wisdom
Journal seriesZeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2300-9055 [1896-2505], (B 5 pkt)
Issue year2014
No14
Pages173-181
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmądrość, zachodnioeuropejska kultura, tendencje faszyzujące, tamta strona, neoscholastyka, pozór, konsumeryzm, Anteusz, socjalizm, egipcjanizm, prywatna własność środków produkcji, przyporządkowanie dobru wspólnemu, nowa duchowość wspólnot plemiennych
Keywords in Englishwisdom, Western European culture, fascist tendencies, that side, neo-scholasticism, appearance, consumerism, Anateus, socialism, egyptianism, private means of production, assigning to the common good, new spirituality of tribal communities, wars
Languageru rosyjski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 1.0, 15-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 15-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back