Towards high throughput semantic translation

Maria Ganzha , Marcin Paprzycki , Wiesław Pawłowski , Paweł Szmeja , Katarzyna Wasielewska , Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski , Jara Suárez de Puga García

Abstract

One of “urban legends” of today’s computer science is: use of semantic technologies can become a serious performance bottleneck. It is even possible that this, widely spread, belief is one of the reasons of slow progress in adopting semantic technologies in real-world applications. Since, obviously, IoT scenarios involve fast flowing streams of sensor data, will use of semantic technologies be “efficient enough” to not to adversely affect the effectiveness of the whole Internet of Things (IoT) ecosystem. The aim of this contribution is to provide an initial response to this question.
Autor Maria Ganzha
Maria Ganzha
-
, Marcin Paprzycki
Marcin Paprzycki
-
, Wiesław Pawłowski (WMFiI / II)
Wiesław Pawłowski
- Instytut Informatyki
, Paweł Szmeja
Paweł Szmeja
-
, Katarzyna Wasielewska
Katarzyna Wasielewska
-
, Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
-
, Jara Suárez de Puga García
Jara Suárez de Puga García
-
Paginacja67-74
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.37
Książka Fortino Giancarlo, Palau Carlos E., Guerrieri Antonio, Cuppens Nora, Cuppens Frédéric, Chaouchi Hakima, Gabillon Alban (red.): Interoperability, safety and security in IoT: Third International Conference, InterIoT 2017 and Fourth International Conference, SaSeIot 2017 Valencia, Spain, November 6-7, 2017: proceedings, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, nr 242, 2018, Springer, ISBN 978-3-319-93796-0, [978-3-319-93797-7], 179 s., DOI:10.1007/978-3-319-93797-7
Klasyfikacja ASJC1705 Computer Networks and Communications
DOIDOI:10.1007/978-3-319-93797-7_9
URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-93797-7_9.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)20
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 05-09-2019, ChapterFromConference
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.215
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?