Cognitive value of the hybrid work of art

Irena Chawrilska

Abstract

I will focus on the attempt to describe cognitive value of the works in which the integration of visual and verbal signs occurred, which in effect changes the perception of such works. Language in this type of works (located on the border between literature and visual arts), and in fact the writing with its visual aspects, is the material that serves as the foundation of the process of forming an artwork. At the core of hybrid works lies the ontological heterogeneity, because the carrier of sense is not homogeneous in their case. An important role is played by the materiality of the work, which also fulfills the semantic role.
Author Irena Chawrilska (FL / PPP)
Irena Chawrilska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsWartość poznawcza dzieła hybrydycznego
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol10
No3
Pages79-90
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW niniejszym artykule koncentruję się na próbie opisu wartości poznawczej dzieł artystycznych, w których nastąpiła integracja znaku werbalnego i wizualnego, co w efekcie zmienia sposób percepcji tego rodzaju dzieł. Język w tego typu dziełach (pozostających na granicy między literaturą a sztukami wizualnymi), a właściwie pismo z jego wizualnymi aspektami stanowi materiał, który służy za fundament procesu formowania dzieła sztuki. U podstaw dzieł hybrydycznych leży heterogeniczność ontologiczna, ponieważ nośnik sensu nie jest w ich przypadku jednorodny. Istotną rolę odgrywa tu materialność dzieła, która również pełni funkcję semantyczną.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/544/214
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Chawrilska_Irena_Cognitive_value_of_the_hybrid_2015.pdf 268.58 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?