Kierunki zmian globalnej nierównowagi płatniczej

Eugeniusz Gostomski , Tomasz Michałowski

Abstract

Global payments imbalances began to grow rapidly after the Asian and Russian crises in 1997-1998 reaching a peak in 2008. In 2009, they had been significantly reduced, then they began to grow again, but more slowly, and in 2013-2014 the decline was observed. The aims of the study are: presenting the essence of global payments imbalances, identifying their causes, investigating the relationship between global payments imbalances and the global financial and economic crisis and identifying the current and future directions of the evolution of this phenomenon.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
, Tomasz Michałowski (FE / IIB)
Tomasz Michałowski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsTrends in global payments imbalances
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No266
Pages36-48
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishglobalna nierównowaga płatnicza, bilans płatniczy, rachunek bieżący, globalny kryzys finansowy
Keywords in Englishglobal payments imbalances, balance of payments, current account
Abstract in PolishBrak równowagi płatniczej na głównych kierunkach obrotów kapitałowych i handlowych określa się jako międzynarodową nierównowagę płatniczą. Globalna nierównowaga zaczęła gwałtownie narastać po kryzysach azjatyckim i rosyjskim w latach 1997-1998, osiągając najwyższy poziom w 2008 r., w 2009 r. uległa znacznemu zmniejszeniu, po czym znowu zaczęła rosnąć, ale już znacznie wolniej. W latach 2013-2014 odnotowano spadek w tym zakresie. Przedmiotem opracowania są następujące zagadnienia: przedstawienie istoty globalnej nierównowagi płatniczej, identyfikacja jej przyczyn, zbadanie związku jej występowania z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz wskazanie dotychczasowych i przyszłych kierunków ewolucji tego fenomenu.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/03.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back