Badania porównawcze zachowań organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej działających na względnie zrównoważonym rynku transportowym

Beata Majecka

Abstract

n/a
Autor Beata Majecka (WE / KEiFPT)
Beata Majecka
- Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr165
Paginacja94-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
URL http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/10_B.Majecka__Badania_porownawcze_zachowan_organizacji_pozarzadowych....pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?