Zmiany w polskiej polityce migracyjnej

Joanna Leska-Ślęzak , Jarosław Ślęzak

Abstract

Since XIXth century Poland conducted emigration policy that was connected with its political, social and economic situation. The Ministry of Labour and Social Policy was established to coordinate Polish immigration policy. This body issued document that specifies the legal status of foreigners in Poland. In the framework of Polish integration policy, there were established multiple local strategies based on intercultural dialogue, one of such strategies was devised in May 2015 in Gdańsk/Danzig. In March 2017 Polish government invalidated the document specifying the legal status of foreigners in Poland.
Author Joanna Leska-Ślęzak (FSS / IPS / DESC)
Joanna Leska-Ślęzak,,
- Division of European Studies and Civilisation
, Jarosław Ślęzak
Jarosław Ślęzak,,
-
Other language title versionsChanges in polish migration policy
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages97-105
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmigracja, imigranci, polska polityka imigracyjna, integracja, Gdańsk
Keywords in Englishmigration, immigrants, Polish migration policy, integration, Gdańsk/Danzig
Abstract in PolishOd XIX wieku Polska prowadziła politykę emigracyjną aż do współczesności, która związana była z sytuacją polityczną, społeczną i ekonomiczną. W latach 90. XX wieku Polacy opuszczali Polskę głównie ze względów ekonomicznych i edukacyjnych. Do koordynowania polityki imigracyjnej w Polsce powołano Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a 31 lipca 2012 roku przyjęto dokument pod nazwą „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, dotyczący stanu prawnego cudzoziemców w Polsce, kwestii nielegalnej imigracji oraz integracji imigrantów. Polityka integracji ma znaczenie głównie na szczeblu lokalnym, ponieważ migranci będą przebywać w tym środowisku a pozytywne nastawienie społeczeństwa i władz samorządowych do nowego zjawiska, jakim są imigranci stanowi podstawę integracji. W ramach polityki integracyjnej państwa powstały strategie lokalne oparte na dialogu międzykulturowym. W maju 2015 roku w Gdańsku powstał pierwszy w Polsce Międzysektorowy Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów. W pracach Zespołu biorą udział środowiska imigrantów, administracji publicznej, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, sektora organizacji pozarządowych i ekspertów, którzy będą zastanawiać się nad działaniami, jakie należy podjąć w stosunku do imigrantów w kwestiach: społecznych, ekonomicznych, kulturowych i edukacyjnych. 20 marca 2017 roku rząd polski unieważnił dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Ostateczny kształt polityki migracyjnej Polski zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu konsultacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz właściwe służby.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/2998/2419
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Leska_Slezak_Joanna_Zmiany_w_polskiej_2017.pdf 117.74 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?