Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w polskim polu literackim/kultury

Katarzyna Kaczor

Abstract

The subject of the article is the analysis of the functioning in the Polish cultural field of Remigiusz Mroz as an author aiming to create his own literary brand identified with it. The aim of the conducted research was to follow the mechanisms for self-creation of the literary brand in the mainstream culture, including: conditions of the Polish publishing market, ways of using social media and opinion-making media for self-presentation and critical discourse of his work. The conclusions were formulated in the context of the results of the research of the contemporary Polish literary field conducted from the perspective of cultural research.
Author Katarzyna Kaczor (FL / ICS)
Katarzyna Kaczor,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsMy name is Mróz. Remigiusz Mróz. On the creation of an author / literary brand in the Polish literary / cultural field
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (6)
Pages71-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRemigiusz Mróz, marka literacka, polskie pole literackie w XXI wieku, polska literatura popularna XXI wieku, rynek wydawniczy, marketing w polu kultury
Keywords in EnglishRemigiusz Mróz, literary brand, Polish literary field in the 21st century, Polish popular literature of the 21st century, publishing market, marketing in the field of culture
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania w polskim polu kultury Remigiusza Mroza jako autora mającego na celu wykreowanie identyfikowanej z nim własnej marki literackiej. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie mechanizmów służących autokreacji marki literackiej w przestrzeni kultury mainstreamu z uwzględnieniem: uwarunkowań funkcjonowania polskiego rynku wydawniczego, sposobów wykorzystania mediów społecznościowych i opiniotwórczych w celach autoprezentacji oraz dyskursu krytycznego jego twórczości. Wnioski sformułowano w kontekście wyników badań współczesnego polskiego pola literackiego prowadzonych z perspektywy badań kulturowych.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.19.005.10707
URL http://www.ejournals.eu/MBK/2019/6-2019/art/14356/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?