Proposals for additional forms of saving for retirement in Poland

Agnieszka Pobłocka

Abstract

In order to secure the retirement some Poles decided to save under the third pillar. This article presents proposals for additional forms of saving for retirement in the form of Employee or Personal Equity Plans proposed in the Strategy for Responsible Development -Capital Construction Programme published by the Ministry of Development in July 2016. The study presents the form of voluntary savings under the third pillar and presents an analysis based on modelling of the replacement rate for a proposed rate of return on investment and the annual rate of wage growth.
Author Agnieszka Pobłocka (FM / DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsPropozycje dodatkowych form oszczędzania na emeryturę
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No1
Pages65-82
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzabezpieczenie emerytalne, formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę, Pracownicze Plany Kapitałowe, Indywidualne Plany Kapitałowe, stopa zastąpienia
Keywords in Englishretirement provision, sample forms of additional savings, Employee Capital Plans, Individual Plans Capital, replacement rate
Abstract in PolishW celu zabezpieczenia emerytalnego część Polaków decyduje się oszczędzać w ramach III filaru. W artykule przeanalizowane zostały propozycje dodatkowego oszczędzania na emeryturę w formie Pracowniczych lub Indywidualnych Planów Kapitałowych proponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Programie Budowy Kapitału opublikowanej w Polsce przez Ministerstwo Rozwoju w lipcu 2016 roku. W pracy zaprezentowano formy dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru oraz przedstawiono analizę w oparciu o modelowanie stopy zastąpienia dla wybranych realnych stóp zwrotu z inwestycji, rocznego tempa wzrostu wynagrodzeń w Pracowniczych i Indywidualnych Planach Kapitałowych.
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_17/ees_17_1_fulltext_06.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-05-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?