Proposals for additional forms of saving for retirement in Poland

Agnieszka Pobłocka

Abstract

In order to secure the retirement some Poles decided to save under the third pillar. This article presents proposals for additional forms of saving for retirement in the form of Employee or Personal Equity Plans proposed in the Strategy for Responsible Development -Capital Construction Programme published by the Ministry of Development in July 2016. The study presents the form of voluntary savings under the third pillar and presents an analysis based on modelling of the replacement rate for a proposed rate of return on investment and the annual rate of wage growth.
Autor Agnieszka Pobłocka (WZ / KS)
Agnieszka Pobłocka
- Katedra Statystyki
Inne wersje tytułuPropozycje dodatkowych form oszczędzania na emeryturę
Tytuł czasopisma/seriiEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom17
Nr1
Paginacja65-82
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimzabezpieczenie emerytalne, formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę, Pracownicze Plany Kapitałowe, Indywidualne Plany Kapitałowe, stopa zastąpienia
Słowa kluczowe w języku angielskimretirement provision, sample forms of additional savings, Employee Capital Plans, Individual Plans Capital, replacement rate
Streszczenie w języku polskimW celu zabezpieczenia emerytalnego część Polaków decyduje się oszczędzać w ramach III filaru. W artykule przeanalizowane zostały propozycje dodatkowego oszczędzania na emeryturę w formie Pracowniczych lub Indywidualnych Planów Kapitałowych proponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Programie Budowy Kapitału opublikowanej w Polsce przez Ministerstwo Rozwoju w lipcu 2016 roku. W pracy zaprezentowano formy dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru oraz przedstawiono analizę w oparciu o modelowanie stopy zastąpienia dla wybranych realnych stóp zwrotu z inwestycji, rocznego tempa wzrostu wynagrodzeń w Pracowniczych i Indywidualnych Planach Kapitałowych.
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_17/ees_17_1_fulltext_06.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-01-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?