Losowanie zrównoważone i kalibracja

Arkadiusz Kozłowski

Abstract

A balanced sampling design is a design in which Horvitz- -Thompson estimators of population totals for a set of auxiliary variables equal the known totals of these variables. On the other hand, calibration is a technique where the modification of design weights occurs in such a way that the new weights, when applied to auxiliary variables, reproduce, i.e. estimate without error, the known totals for these variables. The general idea behind balanced sampling and calibration is thus the same — both techniques tend to reproduce known totals of the auxiliary variables. The purpose of the paper is to describe and compare both techniques, considering them as alternatives in achieving the same goal. More attention was devoted to balanced sampling. The algorithm for selecting a sample was illustrated with two numerical examples. The comparison between balanced sampling and calibration, as alternatives, indicates calibration, but the best strategy is to use both methods simultaneously.
Author Arkadiusz Kozłowski (FM/DS)
Arkadiusz Kozłowski,,
- Department of Statistics
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol61
No3
Pages38-60
Publication size in sheets1.10
Keywords in Polishlosowanie zrównoważone, kalibracja
Keywords in Englishbalanced sampling, calibration
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishLosowanie zrównoważone polega na takim doborze próby, aby szacunki sum zmiennych pomocniczych estymatorem Horvitza-Thompsona równały się rzeczywistym sumom tych zmiennych. Kalibracja natomiast polega na modyfikacji wyjściowych wag wynikających z planu losowania w taki sposób, aby zmodyfikowane wagi odtwarzały znane sumy zmiennych pomocniczych. Ideą obu metod jest odwzorowanie wartości globalnych zmiennych dodatkowych. Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie obu technik traktowanych jako alternatywa do osiągnięcia tego samego celu. Więcej uwagi poświęcono losowaniu zrównoważonemu. Algorytm doboru próby zilustrowano za pomocą dwóch prostych przykładów. Porównanie losowania zrównoważonego z kalibracją wypada korzystniej dla tej drugiej metody, jednak najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie obu metod jednocześnie.
URL http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/12/1/ws_03_2016__03_arkadiusz_kozlowski__losowanie_zrownowazone_i_kalibracja.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?