Wpływ wzornictwa biżuterii na rozwój lokalny na Pomorzu Gdańskim

Jan Kruszewski

Abstract

There are a lot of jewellers producing amber jewelry in Pomerania. Amber jewelry is anoutstanding product of the region, very popular with foreign clients and famous for itshigh quality and uniqueness. Locally manufactured jewelry has original design. Thesefactors make the amber jewelry industry develop dynamically in the region. A lot of newjewelry producers have emerged, supported by their business and institutional environment.Amber fairs are organized in Gdansk twice a year. Amberif is the event whichattracts hundreds of exhibitors from many countries and thousands of visitors. The articlepresents the influence of jewelry industry on the economic development of the region.The identification of multiplier effects which affect an exemplary jewelry manufacturerproves that the jewelry industry plays an important role in the development ofeconomy in Pomerania.
Author Jan Kruszewski (FOG / IG / DRDG)
Jan Kruszewski,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsThe influence of jewelry design on local economic development in Pomerania
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages344-353
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbursztyn, jubilerstwo, rozwój lokalny, efekt mnożnikowy, otoczenie społeczno‐gospodarcze
Abstract in PolishW województwie pomorskim znajduje się wiele zakładów jubilerskich wytwarzającychbiżuterię z bursztynem, która jest wyróżniającym się produktem regionu. Na PomorzuGdańskim produkowane są bardzo popularne wśród klientów zagranicznych wysokiejjakości wyroby jubilerskie. Szczególną cechą wyróżniającą producentów jest oryginalnewzornictwo biżuterii, co spowodowało rozwój branży w regionie. Powstało wiele przed353siębiorstw, a następnie rozwinęło się ich otoczenie biznesowe i instytucjonalne. Regularnieorganizowane są targi bursztynu, na które przybywają liczni goście zagraniczni orazwystawcy. W artykule przedstawiono sposób, w jaki przykładowy zakład jubilerski,targi bursztynnicze i powszechne zafascynowanie biżuterią z bursztynem wpływają narozwój gospodarczy regionu. Rozpoznanie zaopatrzeniowych i dochodowych efektówmnożnikowych przedsiębiorstw branży jubilerskiej umożliwia uzasadnienie ich istotnejroli w rozwoju lokalnym, w gminach województwa pomorskiego.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3461/2772
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Kruszewski_Jan_Wplyw_wzornictwa_bizuterii_2017.pdf 336.1 KB
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?