Testowanie na zwierzętach jako etyczny problem procesów innowacyjnych w branży kosmetycznej

Renata Płoska

Abstract

The article presents the problem of animal testing as a part of innovation processes in cosmetics production. The ethical, social and legal context of this type of practice is briefly discussed. The main goal of the article was to analyze the policies and practices of the largest international companies operating in personal care industry, in the field of reducing and eliminating the use of animals for testing newly developed cosmetics and their components.
Author Renata Płoska (FM/DBE/BEU)
Renata Płoska,,
- Business Economics Unit
Other language title versionsAnimal testing as the ethical problem of product innovation process in cosmetics industry
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/2
Pages183-196
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbranża kosmetyczna, innowacje produktowe, testowanie na zwierzętach
Keywords in Englishcosmetic industry, product innovation, animal testing
Abstract in PolishW artykule przybliżono problem testowania kosmetyków na zwierzętach, będącego częścią procesów innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa wytwarzające tego rodzaju produkty. Krótko omówiono etyczny, społeczny i prawny kontekst tego rodzaju badań. Głównym celem artykułu była analiza polityki i praktyk stosowanych przez największe międzynarodowe koncerny kosmetyczne w zakresie ograniczania i eliminowania wykorzystania zwierząt do testowania nowo opracowywanych kosmetyków i ich składników.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Ploska_Renata_Testowanie_na_zwierzetach_2018.pdf Ploska_Renata_Testowanie_na_zwierzetach_2018.pdf 283,98 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?