Czy nasza cywilizacja jest bezpieczna dla zdrowia?

Marlena Robakowska , Anna Tyrańska-Fobke , Piotr Robakowski , Daniel Ślęzak

Abstract

The impact of civilization on the health of the population we describe the incidence of civilization diseases. The methods and means of financing medical care, all over the world, generate many problems. Investments and expenditures are related to the use of limited resources for which economic efficiency can be the only way out of rising spending. We propose to consider changing the allocation of public spending, without dividing the sources, from where we are sick, to the place where we have a chance to prevent. It is the direction of allocation of resources, together with the financial efficiency analysis, that can be the solution for the system. Civilization development generates both positive and negative effects for the individual and the entire population. Any disease of civilization, economic, technical and technological development, the threat to the quality of the environment or the way of life are just some of the possible negative consequences of the development of civilization. The effects will be felt for a long time. Health fields, the known assumptions of the influence of factors on health, already indicate the direction in which we should go, walking the way of civilization development and properly directing expenditures in the economy.
Author Marlena Robakowska
Marlena Robakowska,,
-
, Anna Tyrańska-Fobke
Anna Tyrańska-Fobke,,
-
, Piotr Robakowski (FSS / IPS)
Piotr Robakowski,,
- Institute of Political Sciences
, Daniel Ślęzak
Daniel Ślęzak,,
-
Other language title versionsIs our civilization safe for our health?
Pages7-15
Publication size in sheets0.75
Book Janiszewska Mariola, Nowak Beata A. (eds.): Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka , 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65598-65-3, 202 p.
Keywords in Polishcywilizacja, zdrowie, efektywność, profilaktyka, koszty
Keywords in Englishcivilization, health, efficiency, prevention, costs
Abstract in PolishTemat wpływu cywilizacji na zdrowie populacji jest postrzegany przez pryzmat zachorowalności na tzw. choroby cywilizacyjne, które zbierają żniwo w całym kraju. Metody i sposoby finansowania opieki medycznej, na całym świecie, pozostawiają wiele do życzenia. Inwestycje i wydatki bieżące związane są z wykorzystaniem ograniczonych zasobów dla których podniesienie efektywności ekonomicznej może być jedynym wyjściem z sytuacji ciągle rosnących wydatków. Proponujemy więc zastanowić się nad zmianą alokacji części wydatków publicznych, bez rozróżniania ich źródeł, z miejsca w którym już nie ma odwrotu – choroba, do miejsca w którym mamy szansę jeszcze nie obciążać systemu – zapobieganie. To kierunki alokacji środków wraz z analizą efektywności finansowej mogą być rozwiązaniem dla systemu. Rozwój cywilizacyjny generuje dla jednostki i całej populacji zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Wszelkie choroby cywilizacyjne, rozwój gospodarczy, techniczny i technologiczny, zagrożenie jakości środowiska naturalnego czy tryb życia to tylko część z możliwych negatywnych konsekwencji rozwoju cywilizacji. Skutki natomiast będą odczuwalne długofalowo. Pola zdrowia, znane założenie wpływu czynników na stan zdrowia, wskazują już kierunek w którym powinniśmy się udać, zarówno krocząc drogą rozwoju cywilizacji jak i kierując wydatki w gospodarce.
URL http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/164/Obszary%20zagro%C5%BCe%C5%84%20zdrowia%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20cz%C5%82owieka.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?